SieuNoHuClient

SieuNoHuClient

Games com.vinxu.game

Version: 1.0 28/02/23 12:15:32

Regions

ALL

Support

Size

40 MB

IPA

Store

Link

Description

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt SAFARI, truy cập đường link ở bên trên
  • Bước 2: Bấm vào Cài Đặt để tải game về
  • Bước 3: Vào Cài Đặt Chung -> Quản Lý Thiết Bị & VPN -> Tin Cậy
  • Bước 4: Vào Game !
  • Ghi chú:

    -Nếu đang sử dụng ios 16 trở lên, vui lòng truy cập và làm theo hướng dẫn tại đây

    -Game chỉ hỗ trợ ios 13 trở lên